Rozporządzenia, protokoły, sprawozdania, koresp...

CAHJP Code: 
HM2/9493.17
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Rozporządzenia, protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. prowadzenia przez policję i starostwa rewizji działalności partii "Bund" w miastach: Kraków, Stryj, Sanok, Przemyśl i Lwów.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
124
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.8, д.3845