Rozporządzenia, okólniki i inne materiały dot.....

CAHJP Code: 
HM2/9492.5
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Rozporządzenia, okólniki i inne materiały dot.. sytuacji politycznej w powiatach Galicji zachodniej podczas wystąpień antysemickich.Rozporządzenia MSW dot.. "zaprowadzenia sądów doraźnych w powiatach politycznych Nowy Sącz i Limanowa dla osadzenia zbrodni mordu, rabunku, podpalenia i zbrodni gwałtu publicznego".

Date of item:

from: 
1898
Size: 
118
Language: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.5284