W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych:...

CAHJP Code: 
HM3/722.13
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych: 1. Sali Ludmer, Kosmacz, do Ameryki (1920);2. Józef Hersch Ludmer, Kosmacz, do Czehosłowacji (1922); świadectwo urodzin;3. Czarne Ludmer z dziećmi: Mechel i Leiser, Kryczka, do Ameryki (1920);4. Fejga Ludmer, Kosmacz, do Niemiec (1928-1929);5. Mendel Chaim Ludmer, Kosmacz, do Argentyny (1926); świadectwa urodzin i kwalifikacyjne;6. Markus Ludmer, Maniawa, do Ameryki (1920), Czechosłowacji i Niemiec (1922) i Palestyny z żoną Schewa (1925); świadectwa urodzin i kwalifikacyjne; paszport Markusa Ludmera;7. Freida Ruchel (Regina) Ludmer, Maniawa, do Palestyny (1925)

Date of item:

from: 
1920
Size: 
104
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд. 434-436, 438а-б, 439а-б