W sprawie dopuszczania kandydata rabinackiego M...

CAHJP Code: 
HM3/660.14
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie dopuszczania kandydata rabinackiego Mojżesza Horowitza z Krakowa do egzaminu dla otrzymania stopnia wykształcenia ogόlnego.

Date of item:

from: 
1916
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15759