W sprawie wynagrodzenia Jakóba Jakobi, prowadzą...

CAHJP Code: 
HM3/660.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie wynagrodzenia Jakóba Jakobi, prowadzącego metryki izraelickie w Nisko, za uratowanie ksiąg metrykalnych podczas inwazii ruskiej.

Date of item:

from: 
1916
Size: 
38
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15753