W sprawie wyborów do Rady wyznaniowej żydowskie...

CAHJP Code: 
HM3/650.14
Collection name: 
C. K. Ministerstwo wyznań i oświaty w Wiedniu
Original name: 

W sprawie wyborów do Rady wyznaniowej żydowskiej Bolechowa w latach 1905, 1909-1910 z dołączeniem listów wyborców żydowskich i innych dokumentów gminnych, dotyczących rezygnacji rabina Chaskla Landau, i mianowania Szlomy Perlowa na stanowisko rabina Bolechowa.

Date of item:

from: 
1905
Size: 
137
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.639, оп.1, дд.181, 182