W sprawie zatwierdzenia statutu "Zjednoczenia ż...

CAHJP Code: 
HM3/650.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutu "Zjednoczenia żydowskich funkcyonaryuszów kolejowych dyrekcji okręgu Stanisławowskiego".

Date of item:

from: 
1920
Size: 
11
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.108, д.124