Korespondencja ze starostwem w Dolinie w sprawi...

CAHJP Code: 
HM3/598.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Dolinie w sprawie wyborów do Radygminy wyznaniowej Żydowskiej w Bolechowie i skarg w tej sprawie (referat).

Date of item:

from: 
1908
Size: 
14
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 166