Korespondencja i materiały w sprawie stowarzysz...

CAHJP Code: 
HM3/590.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja i materiały w sprawie stowarzyszenia "Poalei Cion" w Borisławiu; stowarzyszenia kulturalno-oświatowego Związku robotniczego "Nowe życie" w Borysławiu (Statut, doniesienia o działalności komunistycznej; pieśni revolucyjne).

Date of item:

from: 
1920
Size: 
62
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 8 4888