Tarnobrzeg

שם בפולנית: 
Tarnobrzeg
שם ביידיש: 
דזיקאוו (Dzikov)
אזור היסטורי-תרבותי: 
Western Galicia
מחוז מנהלי: 
Subcarpathian Voivodeship