Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/596.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich: prośb o zezwolienie na pobór podatków (od koszernej rzezi: budzet administracyjny gminy Tarnowa) (sprawozdania, odezwy, rekursy) w Stanislawowie, Tarnowie, Mielcu, Frysztaku

Date of item:

from: 
1898
Size: 
66
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 234

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/596.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich Galicji: rozpatrzenia skarg, rekursow (sprawozdania, protesty) w Skałacie, Brodach, Dolinie, Przemyślu i in.

Date of item:

from: 
1898
Size: 
150
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 232

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/596.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich Galicji: rozpatrzenia skarg, rekursow (sprawozdania, protesty) w Bukaczowcach, Dolinie, Tarnowie, Łańcucie. Drohobyczu, Sniatynie, Żolyni, Brodach, Zaleszczykach, Liesku i in.

Date of item:

from: 
1898
Size: 
178
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 231

Korespondencja ze starostwami w sprawach wyboró...

CAHJP Code: 
HM3/595.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach wyborów do Rad wyznaniowych Żydowskich Galicji i rozpatrzenia skarg (wnioski, sprawozdania, protesty, akta wyborcze) w Brzeżanach, Dobromilu, Gorlicach, Jordanowie, Rybotyczach, Skałacie, Tarnowie, Trembowli, Łańcucie.

Date of item:

from: 
1898
Size: 
100
Language: 
Country: 
Community: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach zmian ...

CAHJP Code: 
HM3/595.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach zmian w katastrze gmin wyznaniowych Żydowskich Galicji (wykazy, sprawozdania); zmiany w wykazie stanu gmin w pow. Kamioneckim

Date of item:

from: 
1898
Size: 
135
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 228

Korespondencja ze starostwami w sprawach zmian ...

CAHJP Code: 
HM3/595.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach zmian w katastrze gmin wyznaniowych Żydowskich Galicji: (wykazy, sprawozdania)

Date of item:

from: 
1898
Size: 
153
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 227

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/595.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich: wydzielenie z gmin i przydzielenie do gmin miejscowośći (Myślenice, Lipsko, Podgórze, Podwołoczyska, Rybotycze, Zbaraż, Jaryczów Nowy, Busk i inne), zmiany w okręgach metrykalnych izraelickich; spis rządu gminy w Kulikowie.

Date of item:

from: 
1897
Size: 
41
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 226

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/595.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich: kwalifikowane prowadzenie ksieg metrykalnych w Galicji (sprawa malżenstwa i nieślubnych dzieci w Lesko).

Date of item:

from: 
1898
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 211

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/595.03
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich: sprawy rabinów (Sprawozdania, skargi, procesy, relacje, doniesienia; też znajdują się imiona rabinów) w Czortkowie, Złoczowie, Brzeżanach, Narajowie, Zaleszczykach,Tarnobrzegu.

Date of item:

from: 
1897
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 177

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/595.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich: sprawy rabinów w Kutach, Założcach, Samborze, Komarnie, Rudkach, Tyczynie (Sprawoznia, doniesienia; też znajdują się imiona rabinów).

Date of item:

from: 
1897
Size: 
34
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 175