א ביכורים-ליד פון יעקב פרידמאן

Author: 
סלע-סלדינגר, אליהו
Publication title: 
א ביכורים-ליד פון יעקב פרידמאן
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 126 (1989), 211—212
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1989
Publication Language: