אדם, גאט און באשאף (מחשבות וועגן דריי פאעמעס פון יעקב פרידמאן)

Author: 
שפילברג, חיים
Publication title: 
אדם, גאט און באשאף (מחשבות וועגן דריי פאעמעס פון יעקב פרידמאן)
Source published in: 
ביי זיך, 23—24 (נובמבר 1983), 102—113
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1983
Publication Language: 
Remarks: 

About the poems 'אדם', 'די לעגענדע פון נח גרין' ,'נפילים'