יעקב פרידמאן, פאעט פון פאסטעך-שטאם

Author: 
שרגל, יעקב צבי
Publication title: 
יעקב פרידמאן, פאעט פון פאסטעך-שטאם
Source published in: 
ישראל-שטימע, 6.1.1981, 7
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1981
Publication Language: 
Remarks: 

About his book 'געזען אויף א ווייל'