אין יעקב פרידמאנס פאעטישן הויף

Author: 
זיפר, יעקב
Publication title: 
אין יעקב פרידמאנס פאעטישן הויף
Source published in: 
חשבון, 94 (תש"ם), 26—33
Publishing place: 
לוס אנג'לס
Date: 
1980
Publication Language: