פראזאיקער אויף א ווייל – יעקב פרידמאן: 'געזען אויף א ווייל', ישראל-בוך, תל-אביב 1979

Author: 
שפיגלבלט, אלכסנדר
Publication title: 
פראזאיקער אויף א ווייל – יעקב פרידמאן: 'געזען אויף א ווייל', ישראל-בוך, תל-אביב 1979
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 100 (1979), 272—275
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1979
Publication Language: