דער דיכטער יעקב פרידמאן (1910—1972) יעקב פרידמאן: לידער און פאעמעס, 3 בענד. פארלאג ישראל-בוך, תל אביב. 1974 – תשל"ד

Author: 
שולמן, אליהו
Publication title: 
דער דיכטער יעקב פרידמאן (1910—1972) יעקב פרידמאן: לידער און פאעמעס, 3 בענד. פארלאג ישראל-בוך, תל אביב. 1974 – תשל"ד
Source published in: 
פארווערטס, 13.4.1975, M3, M7
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1975
Publication Language: 
Remarks: 

And again: 'דער דיכטער יעקב פרידמאן – יעקב פרידמאן: לידער און פאעמעס. 3 בענד. פארלאג ישראל-בוך, תל-אביב 1974 – תשל"ד', שולמן, אליהו, פארטרעטן און עפיזאדן, ציקא, ניו-יורק 1979, 342—347