יעקב פרידמאן (צו זיין ערשטן יארצייט)

Author: 
פנר, יצחק
Publication title: 
יעקב פרידמאן (צו זיין ערשטן יארצייט)
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 81 (1973), 168—171
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1973
Publication Language: