יעקב פרדימאן: דער זינגער און שעער פון אצילות

Author: 
גולדקורן, יצחק
Publication title: 
יעקב פרדימאן: דער זינגער און שעער פון אצילות
Source published in: 
די צוקונפט, 79 (1973), 24—27
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1973
Publication Language: 
Remarks: 

Eulogy