אינזיך און ארומזיך

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
אינזיך און ארומזיך
Source published in: 
די צוקונפט, 72 (1967), 9 (ספטמבר), 340—343
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1967
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter: 'דער דיכטער יעקב פרידמאן' (340—342) – with the publication of his book 'ליבשאפט'