יעקב פרידמאנס 'די לעגענדע פון נח גרין'

Author: 
אוירבך, אפרים
Publication title: 
יעקב פרידמאנס 'די לעגענדע פון נח גרין'
Source published in: 
סביבה, 4 (אוקטובר 1961), 49—52
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1961
Publication Language: