ה. סעקלער (צבי ן' שלום) (צו זיין 60-טן געבוירנטאג)

Author: 
זילברשלג, יצחק
Publication title: 
ה. סעקלער (צבי ן' שלום) (צו זיין 60-טן געבוירנטאג)
Source published in: 
די צוקונפט, 49 (1944), 2 (פברואר), 81—85
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1944
Publication Language: