ס' היובל [...] לכבוד ד"ר י"י נימירובר (יעקב יצחק ב"ר נחום הכהן) לעת מלאת לו ששים שנה (=סיני, ספר השנה של החברה לחכמת ישראל ברומנ

Title: 
ס' היובל [...] לכבוד ד"ר י"י נימירובר (יעקב יצחק ב"ר נחום הכהן) לעת מלאת לו ששים שנה (=סיני, ספר השנה של החברה לחכמת ישראל ברומניה, ד-ה)
Publishing place: 
בוקרשט
Date: 
1933
Publication Language: 
Remarks: 

Includes:
.חוברת א: קובץ מאמרים על תולדות חתן היובל, אישיותו, ופעולותיו, תרצ"ב. ‬
חלק ב: קובץ מחקרים במדעי היהדות, תרצ"ג. ‬