משה נאדיר – דער ווירטואז

Author: 
ירדני, מרדכי
Publication title: 
משה נאדיר – דער ווירטואז
Source published in: 
פרייע ארבעטער שטימע, 5
Publishing place: 
ניו-יורק
Publication Language: 
Remarks: 

In the decade following his death