בעריש מייזעלס אין יאר 1846

Author: 
קופפר, אפרים
Publication title: 
בעריש מייזעלס אין יאר 1846
Source published in: 
בלעטער פאר געשיכטע, כרך 4, חוברת 3 (יולי-ספטמבר 1951), 43—61, חוברת 4 (אוקטובר-דצמבר), 31—45
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1951
Publication Language: 
Remarks: 

Sub-title of the second part of the article: 'מייזעלס ראל אין דער פוילישער דעלעגאציע אין ווין'