משה מוקדי

Author: 
טלפיר, גבריאל
Publication title: 
משה מוקדי
Source published in: 
גזית, כרך 10, חוברת ז-ח (קטו-קטז), אפריל מאי 1948, 25—32
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1948
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Includes reference to the Jewish art scene in Galicia (27)