הורוביץ, הורוויץ או הורויץ

Publication title: 
הורוביץ, הורוויץ או הורויץ
Source published in: 
האנציקלופדיה העברית, יג, 1960?, 939—951
Publication Language: 
Remarks: 

Including the sub-entry: Rubinstein Avraham, 'שמואל (שמעלקי) בן צבי הלוי הו'' (950—951)