די גרונטלייגערס פון דער יידישער היסטאריאגראפיע אין פוילן

Author: 
הירשהויט, יחיאל
Publication title: 
די גרונטלייגערס פון דער יידישער היסטאריאגראפיע אין פוילן
Source published in: 
שנתון הספר היהודי 25, 226—232.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1967
Publication Language: 
Remarks: 

[Laying the foundations for Jewish historiography in Poland]; Includes the part; 'דער היסטאריקער ד"ר מאיר באלאבאן' [The historian Dr. Meir Balaban] (226—230).