זיגמונט בירער

Author: 
סנדל, יוסף
Publication title: 
זיגמונט בירער
Source published in: 
סנדל, יוסף, אומגעקומענע יידישע קינסטלער אין פוילן, 1, 56-57
Publisher: 
יידיש בוך
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1957
Publication Language: