פון צער צעצונדען (אויפן טויט פון מיין חבר מארטין בירנבוים)

Author: 
פלוטקין, חיים
Publication title: 
פון צער צעצונדען (אויפן טויט פון מיין חבר מארטין בירנבוים)
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 49 (1987), 9 (ספט'-אוקט'), 52—53
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1987
Publication Language: 
Remarks: 

Eulogy on Martin Birnabum