יוסף בורג – דער לירישער דערציילער פון די יידן אין די קארפאטן-בערג: יוסף בורג. 'דאס לעבן גייט ווייטער' – דערציילונגען, נאוועלן, סקי

Author: 
שטרן, שלום
Publication title: 
יוסף בורג – דער לירישער דערציילער פון די יידן אין די קארפאטן-בערג: יוסף בורג. 'דאס לעבן גייט ווייטער' – דערציילונגען, נאוועלן, סקיצן, פארלאג 'סאוועטסקי פיסאטעל'. מאסקווע 1980
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 44 (1982), 7 (אוקטובר), 48—51
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1982
Publication Language: