ווען דער שרייבער מוז צאלן א פרייז (אויפן ראנד פון יוסף בורגס בוך 'דאס לעבן גייט וייטער')

Author: 
ברגר, לילי
Publication title: 
ווען דער שרייבער מוז צאלן א פרייז (אויפן ראנד פון יוסף בורגס בוך 'דאס לעבן גייט וייטער')
Source published in: 
חשבון, 99 (תשמ"ב, 1982), 64—67.
Publishing place: 
לוס אנג'לס
Publication Language: 
Remarks: 

[When the writer has to pay a price (In the margins of Josef Burg's book 'דאס לעבן גייט וייטער' [Life goes on]]