המעשייה "אם לא למעלה מזה" ומקורה החסידי

Author: 
רוס, ניחם
Publication title: 
המעשייה "אם לא למעלה מזה" ומקורה החסידי
Source published in: 
מחקרי ירושלים בספרות עברית, כו (2003), 69—99
Date: 
2003
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

On Yitzchak Leibush Peretz's story and it's source in the collection of Hassidic sotries 'מפעלות הצדיקים' by Menachem Mendel Bodek