פרק ג: מנחם מנדל בודק

Author: 
נגאל, גדליה
Publication title: 
פרק ג: מנחם מנדל בודק
Source published in: 
נגאל, גדליה, מלקטי הסיפור החסידי, 30—52.
Publisher: 
כרמל
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1995
Publication Language: 
Subjects: