הרב ר' אברהם משה באבד, סונדערלאנדער רב

Author: 
לוין, יצחק
Publication title: 
הרב ר' אברהם משה באבד, סונדערלאנדער רב
Source published in: 
לוין, יצחק, געשטאלטען און געשעענישען: עסייען און רעדעס, 73—79.
Publisher: 
ארטאדאקסישע ביבליאטעק
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1978
Publication Language: