ערענקראנץ, יוסף

Author: 
וסרמן, לייב
Publication title: 
ערענקראנץ, יוסף
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 7, 54—55.
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1968
Publication Language: