אריה אלואיל – אות, דמות, נוף

Author: 
בר-אור, גליה
Publication title: 
אריה אלואיל – אות, דמות, נוף
Publisher: 
משכן לאמנות
Publishing place: 
עין חרוד
Date: 
2015
Publication Language: 
Remarks: 

כולל החלקים:
149—150 – אלואיל-רוזנפלד, נאוה, 'יום בחיי אבא בצפת'
160—161 – גרינברג, אורי צבי, 'דברי בפתיחת תערוכת זיכרון לאריה אלואיל, מוזיאון תל-אביב, 1968'
162—163 – 'ציוני דרך באמנות'
164—165 – 'ביבליוגרפיה נבחרת'