גרויסע אידישע פערזענליכקייטען פון גאליציע

Author: 
שרייבר, ישראל הלוי
Publication title: 
גרויסע אידישע פערזענליכקייטען פון גאליציע
Source published in: 
אונזער שטימע, שנה 6, 1—2 (ספטמבר-אוקטובר 1946), 18—20.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1946
Publication Language: 
Remarks: 

[Great Jewish Figures from Galicia]
Mainly about Nachman Krochmal