ספר זכרון לקהילות ראדיחוב, לופאטין, ויטקוב נובי, חולויוב, טופורוב, סטניסלבטשיק, סטרמילטש, שטרוויץ, והכפרים: אובין, בארילוב, ווליצה

Author: 
קרסל, גצל (ע')
Publication title: 
ספר זכרון לקהילות ראדיחוב, לופאטין, ויטקוב נובי, חולויוב, טופורוב, סטניסלבטשיק, סטרמילטש, שטרוויץ, והכפרים: אובין, בארילוב, ווליצה-ויגודה, סקרילוב, זאוויטש, מיקאלאיוב, דמיטרוב, סינקוב ועוד
Publisher: 
ארגון יושבי היישובים... בארץ ובחו"ל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1976
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts on Radehiv (14-168), Łopatyn (169-340), and additional settlements (341-629);
for expansion see the comment in Hebrew.

Community: