קאלוש: חייה וחורבנה של הקהילה

Author: 
אונגר, שבתי (ע')
Publication title: 
קאלוש: חייה וחורבנה של הקהילה
Publisher: 
ארגון יוצאי קאלוש בישראל
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1980
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts in Hebrew (7-327), in Yiddish (329-495), and in English (563-576).

Community: