מאסטי-וויעלקיע יזכור בוך/ מאסט-רבתי: ספר זכרון, כרך א': חייה וחורבנה של קהילה יהודית, כרך ב': פרקי שואה וכליון, 1975 – 1977.

Author: 
שטרקמן, משה, אברהם אקנר ואליעזר ל. בינות (ע', כרך א')/ יעקב ראטה (ע', כרך ב')
Publication title: 
מאסטי-וויעלקיע יזכור בוך/ מאסט-רבתי: ספר זכרון, כרך א': חייה וחורבנה של קהילה יהודית, כרך ב': פרקי שואה וכליון, 1975 – 1977.
Publisher: 
ארגוני יוצאי מוסטי-ויאלקה בישראל ובארצות הברית
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1975
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the section in English, titled: Mosty-Wielkie Memorial Book: The Life and Destruction
of a Jewish Community
On the back cover: Memorial Book of Mosty-Wielkie

Community: