טיסמעניץ, א מצבה אויף די חורבות פון א פארניכטעטער יידישער קהילה

Author: 
בלונד, שלמה (ע')
Publication title: 
טיסמעניץ, א מצבה אויף די חורבות פון א פארניכטעטער יידישער קהילה
Publisher: 
המנורה
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1974
Publication Language: 
Remarks: 

Includes extensive references to Julius Barasch (part B, 130-131), Simhah Pinsker (part C, 131), Hirsch Mendel Pineles (part D, 131-132), Hillel Kahana (part E, 132), Karpel Pineles (part F, 132-133) and others.

Community: