זאלעשטשיקי פאר דער צווייטער וועלט-מלחמה

Author: 
שכטר, ישראל
Publication title: 
זאלעשטשיקי פאר דער צווייטער וועלט-מלחמה
Source published in: 
אונזער שטימע, שנה 15 (1955), 11, 20.
Publisher: 
גאליציאנער פארבאנד
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1955
Publication Language: 
Remarks: 

[Zaleshchiki before the second world war]

Community: