קריה נשגבה, היא העיר זאלקווא רבניה גאוניה חכמיה פרנסיה ומנהיגיה, שמות הספרים אשר חברו ואנה נמצא זכרונם בספרים ובהסכמות, ואשר באו ב

Author: 
בובר, שלמה
Publication title: 
קריה נשגבה, היא העיר זאלקווא רבניה גאוניה חכמיה פרנסיה ומנהיגיה, שמות הספרים אשר חברו ואנה נמצא זכרונם בספרים ובהסכמות, ואשר באו בחתימת ידם בפנקס הקהל דשם, גם נוסחאות מהרבה מצבות מבית החיים אשר מנוחתם כבוד שם, עם הוספות מפנקס עיר ההוא, גם דברים אחדים בראש הספר המפיץ אור על קורות היהודים בזאלקווא
Publisher: 
מערכת 'האשכול'
Publishing place: 
קרקוב
Date: 
1903
Publication Language: 
Remarks: 

Extended version of the series of documents from the years 1898-1902.
Reprint: Jerusalem 1968.

Community: