עיר ומתים: זבלוטוב המלאה והחרבה

Author: 
קרסל, גצל ומאיר הניש (ע')
Publication title: 
עיר ומתים: זבלוטוב המלאה והחרבה
Publisher: 
יוצאי זבלוטוב בארץ ישראל ובאמריקה
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1949
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the following parts: In Hebrew 5-137; In Yiddish - 138-218.
Also appeared in the translation to English (2017).

Community: