קהילת ויליצ'קה: ספר זכרון

Author: 
מאירי, שמואל (ע')
Publication title: 
קהילת ויליצ'קה: ספר זכרון
Publisher: 
ארגון יוצאי ויליצ'קה בישראל
Publishing place: 
תל אביב
Date: 
1980
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the section: Meiri, Shmuel (ed.), The Jewish Community of Wieliczka: A Memorial Book;
And in it editions in English - 3-58, and Polish - 59-93.

Community: