ספר הורודנקה/ ספר האראדענקע

Author: 
מלצר, שמשון (ע')
Publication title: 
ספר הורודנקה/ ספר האראדענקע
Publisher: 
אירגון יוצאי הורודנקה והסביבה בישראל ובארצות הברית
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1963
Publication Language: 
Remarks: 

The book includes parts on settlements in the surrounding area (72-78); for details - see the comment in Hebrew.

Community: