קהילתיים (הוסיאטין וקופיצ'ינצה): בעברית וביידיש, העברעיש און יידיש

Author: 
בקר, אברהם
Publication title: 
קהילתיים (הוסיאטין וקופיצ'ינצה): בעברית וביידיש, העברעיש און יידיש
Publisher: 
ארגון יוצאי הוסיאטין הגליצאית בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1977
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts in Hebrew (9-134) and in Yiddish (135-286).
The section in English titled: Backer Abraham, Two Communities (Husiatyn and Kopyczynce).

Community: