מבית אבא, פרקי זכרונות מימי ילדות בעיירת מולדתי הוסיאטין

Author: 
אביטוב (בירנבוים), אברהם יצחק
Publication title: 
מבית אבא, פרקי זכרונות מימי ילדות בעיירת מולדתי הוסיאטין
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1965
Publication Language: 
Remarks: 

מהדורה שנייה: בית אבות אפעל

Community: