זכרונות מעולם שאבד וקורות חיי, גלעד לקדושי דוקלא, חלק ראשון: דוקלא

Author: 
שטרנברג, שמואל
Publication title: 
זכרונות מעולם שאבד וקורות חיי, גלעד לקדושי דוקלא, חלק ראשון: דוקלא
Publishing place: 
פתח-תקוה
Date: 
1996
Publication Language: 
Community: